KÜ Güçlendirme Vakfı Başkanlığı'ndan Duyuru

 

KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU

 

Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'nın 2022 Mali Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.06.2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi - Fahri Kuran Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde anılan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2023 Pazartesi günü aynı yerde, saatte ve gündemle toplanacaktır.

 

Teşriflerinizi rica ederim.

 

Erkut ÇELEBİ
Genel Sekreter

 

 

 

Gündem

  1. İmza karşılığı yoklama ve toplantı yeterliğinin tespiti
  2. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
  3. Divan Kurulu secimi
  4. Yönetim Kurulu'nun ibrası
  5. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  6. Dilek temennileri ve kapanış