KÜ Güçlendirme Vakfı 2020 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

 

KARADENİZ ÜNİVERSİTE GÜÇLENDİRME VAKFI BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı 2020 Malı Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00 de Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Fahri Kuran Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.

 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 29 Nisan 2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle toplanacaktır.

 

Teşriflerinizi saygılarımla dilerim.

 

GÜNDEM

  1. İmza karşılığı yoklama ve toplantı yeterliliğinin tespiti
  2. Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı
  3. Divan Seçimi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi
  5. Yönetim Kurulunun ibrası
  6. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış