İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Nakdi Yardım Yapıldı

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı fakültelerde eğitimlerini sürdürmekte olup, ihtiyaç sahibi toplam 50 öğrenciye Aralık 2019 döneminde Vakıf Yönetim Kurulunun 02/12/2019 tarih ve 01 nolu kararıyla 25.000 TL nakdi yardımda bulunulmuştur.