KÜ Güçlendirme Vakfı 2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

 

KARADENİZ ÜNİVERSİTE GÜÇLENDİRME VAKFI BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı 2018 Malı Yılı Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 15:00 de Karadeniz Teknik Üniversitesi Senato Salonunda aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 4 Nisan 2019 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle toplanacaktır. Teşriflerinizi saygılarımla dilerim.

 

Gündem

  1. İmza karşılığı yoklama ve toplantı yeterliliğinin tespiti
  2. Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı
  3. Divan Seçimi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi
  5. Yönetim Kurulunun ibrası
  6. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin Seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış